Waterwegtrafiek 2019

Nieuw recordjaar voor het Brusselse havenverkeer, ondanks een forse daling van de transittrafiek

De trafiek in de haven van Brussel heeft voor het tweede jaar op rij een absoluut record opgetekend op vlak van eigen trafiek: in 2019 werd ongeveer 5,2 miljoen ton vervoerd. Dat cijfer komt overeen met dat van het jaar 2018, toen de kaap van vijf miljoen ton voor het eerst werd overschreden sinds de oprichting van de Haven van Brussel als gewestelijke vennootschap in 1993. De Brusselse haventrafiek is gedurende dat 26-jarige bestaan dus met bijna 50% toegenomen.

Door de spectaculaire daling van de transittrafiek – goederen die door Brussel varen zonder er geladen of gelost te worden – van 31,8%, is de trafiek in het algemeen, die voor 2019 6,2 miljoen ton heeft bereikt, ook gedaald. De daling van de transittrafiek, dan wel bijzonder spectaculair voor 2019, bevestigt een trend die al vele jaren wordt waargenomen.

De daling van de transittrafiek is deels te verklaren door de lange periode van lage waterstanden van de Europese waterwegen die in de tweede helft van 2018 begon en tot de herfst van 2019 heeft geduurd (er zij op gewezen dat de haven van Brussel geen invloed heeft ondervonden van deze daling van het waterpeil). Er zij eveneens op gewezen dat er in 2019 grote infrastructuurwerken zijn uitgevoerd ten zuiden van Brussel, wat de toegang tot de waterweg mogelijk heeft beïnvloed.

Globale trafiek
(in duizenden ton)
2019 2018 Δ2019-2018 1993 Δ2019-1993
Eigen trafiek 5.222 5.223 0% 3.497 49,3%
Transit 1.404 2.060 -31,8% 1.593 -11,9%
Totaal 6.626 7.283 -9% 5.090 30,2%

Brusselse haventrafiek
(in duizenden ton)
2019 2018 Δ19-18
Bouwmaterialen 3.251 3.201 +2%
Olieproducten 1.123 1.212 -7%
Diverse (waarvan containers) 472 379 +25%
Landbouwproducten 189 191 -1%
Ertsen & schroot 85 117 -27%
Voedingsmiddelen 62 64 -3,1%
Metaalproducten 12 34 -64,7%
Chemische producten 28 25 +12%
Totaal eigen trafiek 5.222 5.223 0

Geen verandering op het podium van types goederen die in Brussel werden vervoerd. Bouwmaterialen behouden hun dominante eerste plaats met een stijging van 2% en vertegenwoordigen alleen al 60% van de haventrafiek over de waterweg in Brussel.

Olieproducten tekenen een lichte daling op, die kan worden verklaard door de milde weersomstandigheden in 2019, alsook door de diepgaandere veranderingen in de verplaatsingsgewoonten van de Brusselaars.

Containers bestendigen hun derde plaats met een nieuw absoluut record voor dit type vervoer in Brussel (+20%) met bijna 45 000 TEU (twenty foot equivalent unit). Dit record is een duidelijke rechtvaardiging van de plannen om de containerterminal van de haven van Brussel uit te breiden, wat momenteel wordt onderzocht. Er zij eveneens op gewezen dat het vervoer van pallets over water ook aanzienlijk is toegenomen (+17%). Aangezien het bij container- en pallettransport gaat om goederen met een hoge toegevoegde waarde, is dit uitstekend nieuws voor de Brusselse economie.

Het is niet verwonderlijk dat Nederland met meer dan 60% van de trafiek de belangrijkste handelspartner van de haven van Brussel blijft.


Containertrafiek
2019 2018 Δ19-18
TEU (twenty-foot equivalent unit) 44.519 36.968 +20%
UTI (intermodale transporteenheid) 30.897 26.547 +17%


Tot slot is ook de passagierstrafiek er goed op vooruitgegaan: in 2019 maakten meer dan 60.000 mensen gebruik van de Brusselse waterweg om zich te verplaatsen.

Deze trafieken over de waterweg leveren een overtuigende bijdrage aan de acties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gunste van het milieu. Ze zorgen namelijk voor zo'n 618.000 minder vrachtwagens op de weg, 96.000 ton minder CO2-uitstoot en 24 miljoen euro minder externe kosten. Deze mobiliteits- en milieu-impact kaderen in het Memorandum van de Haven dat tot doel heeft de klimaatverstoring op alle niveaus tegen te gaan.

Globaal verkeer:

6.6 miljoen ton

(-9%)

Eigen verkeer:

5.2 miljoen ton

(idem 2018)