Modernisering, onderhoud en uitbouw van de haven

In 2019 boekten verscheidene grote bouwprojecten een beduidende vooruitgang. Dat was met name het geval voor het toekomstige skatepark in de havenzone, op de linkeroever van de voorhaven, en met de heraanleg van de oever tussen het skatepark en de Brussels Cruise Terminal. Op 11 december 2019 verplaatste de Haven een historische kraan van de rechteroever naar de linkeroever. Dat gebeurde via de waterweg, die met zijn schaal een dergelijk uitzonderlijk vervoer mogelijk maakt.

Om deze operatie uit te voeren, werd de 25 meter hoge kraan, die ongeveer 300 ton weegt, met behulp van hydraulische SMPT-wagens (Self Propelled Modular Transporter) op een ponton geladen. Daarna legde de ponton ongeveer 500 meter af om het kanaal over te steken en de kraan te lossen op haar nieuwe locatie op de linkeroever van de voorhaven. De verplaatsing werd uitgevoerd door het Nederlandse bedrijf ALE Heavy Lift.

De verhuizing van deze historische kraan maakt deel uit van een algemeen stedenbouwkundig integratieproject in het kader van het kanaalplan en het plan voor de landschapskwaliteit: een skatepark bouwen en de oevers en het fietspad aanleggen tussen dat nieuwe skatepark en de Brussels Cruise Terminal, de passagiersterminal van de Brusselse haven. Deze werken worden door de firma Hertsens uitgevoerd. Het skatepark wordt ontwikkeld door specialisten op dit gebied en zal een totale lengte van 55 m, een maximale breedte van 13 m, een grote ‘bowl’ van 10 m diameter en verschillende technische delen hebben. De werken aan het nieuwe gewestelijke skatepark zouden eind 2020 klaar moeten zijn.

De kraan die boven het skatepark troont, is een industriële kraan uit het midden van de vorige eeuw die tot in de jaren 1990 in de Brusselse haven werd gebruikt. Later werd ze gerenoveerd, en haar verplaatsing werd het begin van een nieuw avontuur als getuige van het industriële verleden van Brussel en zijn haven.

Onderhoud

De Haven van Brussel is sinds haar oprichting door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met het onderhoud van de haveninstallaties en de waterweg. Alle installaties op het volledige havendomein worden regelmatig onderhouden. Zo werden in 2019 de deuren van de sluis van Molenbeek vervangen; de bestaande deuren waren na vele jaren dienst aan vervanging toe.

De oevers en de wegen, de elektrische installaties, de liften, goederenliften en portals, de zonnepanelen, de systemen voor branddetectie en de bewakingscamera’s worden heel het jaar door onderhouden.

Ook het uitbaggeren van de 14 kilometer waterweg wordt regelmatig uitgevoerd. In 2019 werd meer dan 50.000 m3 slib uit het kanaal verwijderd in verschillende zones: het Vergotedok, het Bécodok, de jachthaven van de Brusselse Royal Yacht Club en in de voorhaven ter hoogte van de Heembeekkaai. Deze baggerwerken zijn essentieel om de uitzonderlijke toegankelijkheid van de haven van Brussel op het vlak van diepgang te behouden.

Dankzij al deze inspanningen kunnen onze klanten optimaal werken.

Stijging commerciële inkomsten

Wat de commerciële inkomsten betreft, is de omzet voor het jaar 2019 met 5,6% gestegen, onder meer dankzij de verhoging van de tarieven van bepaalde concessiecontracten en de toename van de bezettingsgraad van het havendomein, met name wat de logistieke magazijnen betreft. Dit getuigt dus van de economische dynamiek van het havendomein en de aantrekkelijkheid van de haven als instelling die zich inzet voor de gewestelijke economische ontwikkeling