Reorganiseren om klaar te zijn voor de uitdagingen van morgen

Na een audit van alle gewestelijke organismen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de directie van de Haven beslist om bepaalde diensten te reorganiseren, met het doel de uitstekende efficiëntie van onze werking die uit de audit is gebleken nog verder te verbeteren.

Zo hebben we de functie van accountmanager ingevoerd om beter te antwoorden op de vragen van de ongeveer tweehonderd klanten van de Haven. Elke klant is over deze nieuwe voorzieningen geïnformeerd en heeft nu een eigen accountmanager die zijn vragen naar de verschillende directies van de Haven doet doorstromen.

Bepaalde diensten zijn gehergroepeerd, met name de directie ontwikkeling en de commerciële directie, die nu samen de directie havenontwikkeling vormen. Het werk van deze directie is in projecten verdeeld, elk met een projectleider.

De algemene directie is eveneens in verschillende departementen gereorganiseerd: algemeen secretariaat, controle van het beheer, preventieadviseur, en een nieuw departement communicatie dat de algemene directie vervolledigt.

Het jaar 2019 werd gekenmerkt door de afronding van 18 aanwervingsprocedures, waarvan sommige al geruime tijd aan de gang waren. In 2019 zijn 15 nieuwe medewerkers in dienst getreden.

Deze grondige reorganisatie en de komst van een groot aantal nieuwe medewerkers hebben de havendiensten ertoe aangezet een nieuw project te starten en een "HR -strategie2020-2023" te ontwikkelen. Dit zal er ongetwijfeld toe leiden dat we onze werkwijzen zullen herzien om ze nog efficiënter te maken. De fundamentele elementen die uit deze actie zullen voortvloeien, zullen in ons jaarverslag 2020 worden uiteengezet.