Interne communicatie

Onthaalbrochure

De directie communicatie heeft in 2019 een onthaalbrochure voor nieuwe personeelsleden opgesteld. De integratie van nieuwkomers in de Haven is immers een ware strategische uitdaging.

De brochure is een echte begeleidingstool die de nieuwe collega’s op hun eerste werkdag bij ons ontvangen.

Ze presenteert ons bedrijf in zijn context en zijn omgeving en geeft uitleg over onze werkmethoden. Daarnaast bevat ze alle nodige informatie en praktische gegevens die de nieuwkomers sneller wegwijs maken. Tot slot geeft ze alle elementen mee die nuttig zijn voor de oriëntatie van de nieuwe medewerker.

Dit document is bedoeld om de integratie te vergemakkelijken en de motivatie en het gevoel van verbondenheid met het bedrijf te bevorderen.

De brochure is een echte gereedschapskist vol praktische tools, die altijd voor alle medewerkers beschikbaar zijn.

Evenementen voor het personeel

Elk jaar organiseren we een nieuwjaarsfeest voor alle personeelsleden, een gezellig samenzijn voor iedereen. Het is ook en vooral een gelegenheid om onze mensen te bedanken voor hun dagelijkse werk en hun een stimulans te geven voor de rest van het jaar.

Met andere interne evenementen, zoals teambuilding, de viering van 25 jaar dienst, culturele uitstappen enzovoort brengen we ons wereldje samen in een prettige sfeer, ver van de zorgen van het werk. Zo scheppen we een echte bedrijfsgeest die alle niveaus ten goede komt.

Deze evenementen zijn bedoeld om onze medewerkers te motiveren en aan te moedigen en hun band met het bedrijf te versterken.