Een masterplan tegen 2040 voor de toekomstige ontwikkeling van de haven

Om mee te gaan met de evoluties van de havensector, de logistiek en de Brusselse economische wereld heeft de Haven van Brussel een nieuw masterplan laten opstellen voor haar ontwikkeling tegen 2040. Het document, dat eind 2019 werd voltooid, was het derde in zijn soort. Het eerste masterplan werd in 2007 opgesteld om de ontwikkeling van de haven tot in 2015 uit te stippelen. In 2013 werd een update gepubliceerd met een visie tot in 2030.

Maar de mutaties van de Brusselse economie en in het bijzonder de opkomst van de circulaire economie en de wereldwijde noodzaak van een betere milieubescherming, samen met de wil van de havenautoriteiten om op langere termijn te denken, hebben alle partners de behoefte aan een nieuw masterplan doen inzien.

Deze visie op de ontwikkeling van de haven werd uitgewerkt door het consortium ECSA (VUB)/MSA, dat gespecialiseerde onderzoekers en stedenbouwkundigen samenbracht met de competenties om de vele facetten van de ontwikkeling van de Brusselse haven te vatten.

Het masterplan van de Haven van Brussel tegen 2040 werd eind 2019 door de raad van bestuur goedgekeurd. In de loop van 2020 zal het ter gelegenheid van de ondertekening van het nieuwe beheerscontract van de Haven van Brussel in de vorm van een brochure worden gepubliceerd.